Hayaller Ve Hedefler (Atölye Çalışması)

Hayaller ve hedefler konusunda ortak paydada nasıl buluşulur?

Tüm çalışanlar aynı payda için nasıl katkı sağlayabilir?

Kişilerin kendi hayalleri ve hedefleri , bulundukları yere nasıl katkı sağlar?

Bu atölye çalışmasında hem kendi özel hayatınız için hayaller ve hedeflerinizi belirleyecek , onlara yönelik çalışmalar yapacak, kolaylaştırıcıları öğrenecek , risk faktörleri üzerine konuşacak, nefes çalışmalarından destek alacağız hem de bulunduğunuz kurumun hedefleri için , işbirliği ve kollektif bilinçten faydalanarak , etkin sorular sorarak çalıştığınız kurumu ve kendinizi onurlandıracaksınız.

Çalışma süresi : 3 saat

Kişi sayısı : 10 Kişi ile sınırlıdır.